ساخت API Center ویژه کاربران سایت جهت فراخوانی توابع تعریف شده در برنامه های اندرویدی و سایر   ادامه خبر
خرید پکیج های برنامه نویسی اندروید با بیسیک4اندروید و آی او اس با بیسیک4آی او اس

FloatingTextButton

رایگان
برنامه نویس : محسن سلطانیان
تعداد دانلود : 40

AlertPro

رایگان
برنامه نویس : محسن سلطانیان
تعداد دانلود : 51

Conversion B4i

رایگان
برنامه نویس : تیم برنامه نویسی دانشجو
تعداد دانلود : 19

ViewPager B4i

رایگان
برنامه نویس : تیم برنامه نویسی دانشجو
تعداد دانلود : 65

ParsMSGBOXLIB

رایگان
برنامه نویس : شافعی
تعداد دانلود : 20

مجموعه کدهای آماده B4A

رایگان
برنامه نویس : shayan king
تعداد دانلود : 263

ARAwesomeBar

8 هزار تومان
برنامه نویس : امین رضایی
تعداد دانلود : 4

ARDatePicker

15 هزار تومان
برنامه نویس : امین رضایی
تعداد دانلود : 9

TimeCountDown

رایگان
برنامه نویس : مهدی
تعداد دانلود : 92

MaterialSearchView

5 هزار تومان
برنامه نویس : محسن سلطانیان
تعداد دانلود : 9

AES PHP.B4A

رایگان
برنامه نویس : تیم برنامه نویسی دانشجو
تعداد دانلود : 309

ColorPickerPro

رایگان
برنامه نویس : محسن سلطانیان
تعداد دانلود : 201

ARSlideUp

5 هزار تومان
برنامه نویس : امین رضایی
تعداد دانلود : 12

ARBoomMenu

10 هزار تومان
برنامه نویس : امین رضایی
تعداد دانلود : 14

SettingManager

رایگان
برنامه نویس : تیم برنامه نویسی دانشجو
تعداد دانلود : 212

ARBubbleTab

5 هزار تومان
برنامه نویس : امین رضایی
تعداد دانلود : 24

ARSlimChart

2 هزار تومان
برنامه نویس : امین رضایی
تعداد دانلود : 16

AndroidHover

6 هزار تومان
برنامه نویس : محسن سلطانیان
تعداد دانلود : 7

IranappLibrary

رایگان
برنامه نویس : تیم برنامه نویسی دانشجو
تعداد دانلود : 164

SpringFloatingActionMenu

6 هزار تومان
برنامه نویس : محسن سلطانیان
تعداد دانلود : 16

MaterialLockPro

6 هزار تومان
برنامه نویس : محسن سلطانیان
تعداد دانلود : 5

SmartToolbar

8 هزار تومان
برنامه نویس : محسن سلطانیان
تعداد دانلود : 5

SpotDialogs

رایگان
برنامه نویس : محسن سلطانیان
تعداد دانلود : 424

Amazing Dialog

5 هزار تومان
برنامه نویس : محسن سلطانیان
تعداد دانلود : 11

MaterialImageView

رایگان
برنامه نویس : محسن سلطانیان
تعداد دانلود : 497

GoogleMapExtra2

45 هزار تومان
برنامه نویس : تیم برنامه نویسی دانشجو
تعداد دانلود : 27

CustomSnackBar

2 هزار تومان
برنامه نویس : محسن سلطانیان
تعداد دانلود : 8

LoadToast

2 هزار تومان
برنامه نویس : محسن سلطانیان
تعداد دانلود : 11

TastyToast

رایگان
برنامه نویس : محسن سلطانیان
تعداد دانلود : 500

BottomSheetPro

4 هزار تومان
برنامه نویس : محسن سلطانیان
تعداد دانلود : 15

ToastPro

2 هزار تومان
برنامه نویس : محسن سلطانیان
تعداد دانلود : 11

ShowCase

5 هزار تومان
برنامه نویس : محسن سلطانیان
تعداد دانلود : 33

TabsAdavanced

6 هزار تومان
برنامه نویس : محسن سلطانیان
تعداد دانلود : 27

NavigationTab

6 هزار تومان
برنامه نویس : محسن سلطانیان
تعداد دانلود : 20

MaterialUi

6 هزار تومان
برنامه نویس : محسن سلطانیان
تعداد دانلود : 11

Parallax

5 هزار تومان
برنامه نویس : حمید
تعداد دانلود : 14

MaterialBottomDialog

3 هزار تومان
برنامه نویس : محسن سلطانیان
تعداد دانلود : 27

AndroidTabBar

5 هزار تومان
برنامه نویس : محسن سلطانیان
تعداد دانلود : 28

TabStrip

5 هزار تومان
برنامه نویس : محسن سلطانیان
تعداد دانلود : 10

NewBottomNavigation

5 هزار تومان
برنامه نویس : محسن سلطانیان
تعداد دانلود : 33

QuickActionView

5 هزار تومان
برنامه نویس : محسن سلطانیان
تعداد دانلود : 13

در کامپیوتر دانشجو خود را به همه نشان دهید و تبلیغ شوید

ما شما را با هزینه پایین در کامپیوتر دانشجو تبلیغ میکنیم و به همه معرفی میکنیم