My deliver note

مدیریت نامه ها

پروژه My deliver note

مدیریت نامه ها

اپلیکیشن به زبان انگلیسی

ایجاد نامه و تغییر وضعیت آن ها

قابلیت pause و complete نامه ها

پیگیری نامه های ارسال شده و نمایش روی نقشه

این پروژه فقط طراحی شده است.

ویژگی ها

طراحی حرفه ای

تگ‌ها

  • deliver
  • اندروید
  • یاددشت