آموزش ساخت لیست ویوو حرفه ای.در این نوع لیست ویوو میتونید به صورت چند تا چند تا آیتم ها رو داخلش لود کنید

آموزش ساخت لیست ویوو حرفه ای.در این نوع لیست ویوو میتونید به صورت چند تا چند تا آیتم ها رو داخلش لود کنید

آموزش ساخت لیست ویوو حرفه ای.در این نوع لیست ویوو میتونید به صورت چند تا چند تا آیتم ها رو داخلش لود کنید

ساخت لیست ویوو حرفه ای.در این نوع لیست ویوو میتونید به صورت چند تا چند تا آیتم ها رو داخلش لود کنید

6,500 تومان